Honza Brzák blog

Filtrování interní návštěvnosti v GA4

Filtrování interní návštěvnosti v Google Analytics 4 (GA4) je jedním z důležitých kroků k tomu, abyste pracovali s přesnými a relevantními daty. Interní návštěvnost zahrnuje veškeré interakce s vaším webem či aplikací, které generujte vy sami, vaši zaměstnanci a další spolupracovníci. Tyto interakce mohou ovlivnit analytická data, což může následně vést k nesprávným závěrům a rozhodnutím.

V dnes již nepoužívaných Universal Analytics bylo možné snadno vytvářet filtry pro vyloučení návštěvnosti z určitých IP adres. V GA4 tato možnost přímo ve filtrech chybí, respektive máte jen dvě možnosti, tedy vyloučit interní návštěvnost nebo návštěvnost vývojářů.

Jak vyloučit interní návštěvnost? Budete potřebovat přístup do Analytics s rolí Editora. Začněte na ikoně ozubeného kola vlevo dole a pokračujte na Filtry dat. Klikněte na Vytvořit filtr a GA4 vám nabídne předpřipravený filtr, který vyloučí všechny události kde parametr traffic_type má hodnotu internal.
Jak jednoduché, že? Teď ještě zbývá nastavit, které události budou mít tuto hodnotu tohoto parametru. Je to snadné.

Jděte na Datové streamy > Konfigurace nastavení značky > Definování interní návštěvnosti. Kliknete na Vytvořit a tady už můžete vytvořit pravidlo interní návštěvnosti, které podle zadaných IP adres přiřadí k parametru traffic_type hodnotu internal.
Služba Analytics vyhodnocuje filtry dat od okamžiku vytvoření. Filtry dat neovlivní historická data.

Je důležité si uvědomit, že použití filtru má na data trvalý dopad. Vyloučená data se tedy nikdy nebudou zpracovávat a nebudou v Analytics dostupná. Pokud chcete data z některých přehledů pouze skrýt, ale neodfiltrovat je trvale, je lepší použít filtry přehledů a ne filtry dat.